Rozpoczyna się remont ulicy Łopuszniańskiej

Od wycinki drzew rozpoczęły się prace przy przebudowie ulicy Łopuszniańskiej w Kielcach, która jest miejskim odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 761 w kierunku Częstochowy. W ramach inwestycji jednia zostanie poszerzona do 7 metrów, zostaną zbudowane nowe chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, droga dla rowerów, zatoki autobusowe i zjazdy do posesji. Wyremontowany zostanie też wiadukt nad linią kolejową nr 568.

Ulicy Łopuszniańska zostanie rozbudowana i przebudowana na odcinku o długości około 2 kilometrów, od skrzyżowania z ulicą Aleksandrówka do granicy miasta. Obecnie jezdnia ma szerokość od 5,8 do 6,5 metra a jej nawierzchnia jest bardzo zniszczona.

W ramach inwestycji zmodernizowany zostanie wiadukt drogowy nad linią kolejową nr 568 Sitkówka Nowiny – Szczukowice, a wzdłuż niego powstanie kładka pieszo-rowerowa, ponadto m.in. przebudowanych zostanie 8 skrzyżowań, 2 zjazdów publicznych i 70 indywidualnych, powstanie 7 zatok autobusowych o szerokości 3 metrów, chodniki o szerokości 1,5 i 2 metrów, ścieżka rowerowa o szerokości 2 metrów , kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.