Remont fragmentu ulicy Kongresowej – obok Makro

Chodzi o fragment ulicy Kongresowej od wjazdu na parking przy Makro do skrzyżowania z ulicą Zakładową. Miejski Zarząd Dróg w Kielcach wystąpił do urzędu miejskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

W ramach inwestycji wymieniona ma zostać nawierzchni ulicy, zbudowane zatoki postojowe, chodniki i ścieżka rowerowa oraz zjazdy do posesji. W planach jest też rozbudowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i przebudowa sieci gazowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.